Home » Archive by Category

Articles in גורמים

מה הגורמים להפרעת קשב וריכוז עם או בלי היפראקטיביות?

פברואר 11, 2012 – 3:36 pm

אין תמימות דעים באשר לשאלה, מהם הגורמים להפרעות קשב וריכוז, עם היפראקטיביות או ללא היפראקטיביות. בה בעת, מחקרים רבים (ובהם מחקרים בהשתתפות תאומים זהים) מצביעים על כך שקיים קשר גנטי, כלומר, דומה כי הפרעת קשב וריכוז עוברת במשפחה, וכי שכיחות הופעת הפרעת קשב וריכוז בין אחים או הורים וילדיהם, כאשר אחד מבני המשפחה סובל מההפרעה, יכולה להיות פי ארבעה ויותר בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. כמו כן, תיאוריות שונות מצביעות על קשר גנטי עם השפעה סביבתית או התהגותית.
ילדים עם הפרעות קשב וריכוז הנושאים גרסה מסויימת של גן, הינם בעלי רקמת מוח דקה יותר באיזורים במוח הנקשרים להפרעת קשב וריכוז. יחד עם זאת, במחקר זה, של ה – NIMH נמצא, כי מצב זה לא היה תמידי, וכי כאשר גדלו הילדים, רקמת המוח התפתחה לרמה נורמלית וכי גם הסימפטומים השתפרו.
מודל נוסף מתבסס על התיאוריה הביוכימית, לפיה הפרעת קשב וריכוז קשורה ברמות בלתי תקינות של מוליכים עצביים במוח (נוירוטרנסמיטורים), כגון נוראפינפרין, סרוטונין ודופמין. על פי מודל זה, ויסות רמות הנוירוטרנסמיטורים במוח, למשל באמצעות טיפול תרופתי באמצעות נוגדי דיכאון, עשוי להביא לשיפור בסימפטומים של הפרעת קשב וריכוז, עם או בלי היפראקטיביות.
תיאוריה נוספת קושרת בין תזונה לבין הופעתם של סימפטומים של הפרעת קשב וריכוז. במחקר בריטי בו נבדקו ילדים בני 3 ו – 8/9 שנים, שתוצאותיו פורסמו בנובמבר 2007 בכתב העת היוקרתי לנסט (Lancet), נמצא קשר אפשרי בין צריכת תוספי מזון מלאכותיים כמו צבעי מאכל וחומרים משמרים, ובין החמרה של הסימפטומים הקשורים בהפרעת קשב וריכוז. בתגובה לתוצאות המחקר, ננקטו באנגליה צעדים שמטרתם לגרום ליצרני המזון לצמצם בהוספת חומרים מלאכותיים למזונות וכן להביא לידיעת הציבור את הסיכון הפוטנציאלי הקשור באכילת מזונות הכוללים חומרים מלאכותיים מסויימים (צבעי מאכל E110,E104,E122, E129,E102, E124). עם זאת יצוין, כי לנוכח מספרם המצומצם של המחקרים בנושא של הקשר בין חומרים משמרים וצבעי מאכל לבין הפרעת קשב וריכוז, דומה כי עדיין נדרשים מחקרים נוספים לאישוש נוסף של תיאוריה זו.

חדשות מקטגוריות אחרות »